Næste ansøgningsfrist


Uglevirkes næste ordinære

ansøgningsfrist er 

1. februar 2022


(

Uglevirke er en forening i bogbranchen med mere end 160 år på bagen. Medlemmerne er boghandlerne og forlæggerne i Boghandlerforeningen og Danske Forlag. Uglevirke uddeler tilskud fra en kapital, der stammer fra kontingenter, gaver mv.


Foreningen yder tilskud til efter- og videreuddannelse af bog-branchens ansatte med henblik på kvalifikationer til lederstillinger i branchen. Tilskud kan også søges til studierejser eller studieophold i udlandet med uddannelsesmæssigt sigte eller for at lære om nye driftsformer eller andres erfaringer med nye branchetiltag.

Uglevirke kan også efter ansøgning yde mindre sociale tilskud til forlæggere, boghandlere og disses medarbejdere, som får behov for hjælp. Uglevirke kan yde støtte på op til kr. 10.000 skattefrit, men dog ikke støtte erhvervsmæssige formål.

Boghandlerforeningen er interesseorganisation for dansk boghandel og har til formål at fremme boghandelens interesser.


Læs mere på sitet: Boghandlerforeningen.dk

Danske Forlag er en interesseorganisation for

forlag i Danmark, og har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.


Læs mere på sitet: Danske Forlag.dk

Ingen dansk deltagelse i
ABAs Winter Institute 2022 i Ohio

American Booksellers Association ABA har 14/9 meddelt, at der grundet Covid-19 og amerikanske regler ikke bliver international deltagelse i Winter Institute 2022 i Ohio. Derfor bliver der heller ikke dansk deltagelse i 2022 og heller ikke Uglevirke stipendier.

Kig her på hjemmesiden i sommeren 2022 for at se nyt om evt. dansk deltagelse i Winter Institute 2023

NYHEDER