Næste ansøgningsfrist


Uglevirkes næste ordinære

ansøgningsfrist er 

1.  august 2022*


* se under de enkelte tilskudsformer om tilskud til aktiviteter der finder sted før denne frist.


(

Uglevirke er en forening i bogbranchen med mere end 160 år på bagen. Medlemmerne er boghandlerne og forlæggerne i Bog-handlerforeningen og Danske Forlag. Uglevirke uddeler tilskud fra en kapital, der stammer fra kontingenter, gaver mv.


Foreningen yder tilskud til efter- og videreuddannelse af bog-branchens ansatte med henblik på kvalifikationer til lederstillinger i branchen. Tilskud kan også søges til studierejser eller studieophold i udlandet med uddannelsesmæssigt sigte eller for at lære om nye driftsformer eller andres erfaringer med nye branchetiltag.

Uglevirke kan også efter ansøgning yde mindre sociale tilskud til forlæggere, boghandlere og disses medarbejdere, som får behov for hjælp. Uglevirke kan yde støtte på op til kr. 12.000 skattefrit, men dog ikke støtte erhvervsmæssige formål.

Boghandlerforeningen er interesseorganisation for dansk boghandel og har til formål at fremme boghandelens interesser.


Læs mere på sitet: Boghandlerforeningen.dk

Danske Forlag er en interesseorganisation for

forlag i Danmark, og har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.


Læs mere på sitet: Danske Forlag.dk

Uglevirke forventer, at det i 2023 bliver muligt igen at få dansk deltagelse i ABAs Winter Institute.
Uglevirke regner med at kunne uddele op til 6 sti-pendier til danske delta-gere.  Find yderligere oplysninger her på hjem-mesiden omkring 1. juni 2022.

NYHEDER

Dansk deltagelse i ABAs Winter Institute 2023 i februar 2023